BIO REPEL aplikační set sprej se sáčky 1 g + 3 g

Skladem
Kód produktu:
SP408
Cena bez DPH:
301,65 Kč
Cena s DPH:
365,00 Kč
  • Kat. číslo výrobce: 8594031570332

BIO REPEL je biologický přípravek, představující nové možnosti proti nežádoucím plísním na zdech v objektech. Vymýtí plísně nejen na omítkách, v omítkách, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane.

 

Obsah balení:

1) sprej (1 g aktivní látky)
2) vloženou krabičku Bio Repel (sáčky 1 g + 2 g), kterou lze případně koupit i samostatně

Používáním BIO REPELU je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí.
Plísně vystřelují do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky.
Při svém růstu a v důsledku svého metabolismu uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další.
Ty mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy.

Specifická kompozice BIO REPELU s mikroorganizmem Pythium oligandrum hubí nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. 

K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po aktivaci (smíchání obsahu s čistou vodou) na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení na zdivo by neměla přesáhnout čas dvou hodin.
BIO REPEL není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, či genetické mutace, ale má i přetrvávající účinek. 

Právě proto je významným přínosem v ošetřování zdí v bytových, kancelářských, výrobních, skladovacích nebo jiných prostorách.
Aktivní mikroflóra Pythium oligandrum obsažená v přípravku nemá pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka vedlejší nebo nežádoucí účinky.

Návod na použití – sprej:
Odstranění plísní:

1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450 ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač a obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů.
4) Po dvaceti minutách opláchněte ošetřené místo vodou a nechte hodinu zaschnout nebo zavadnout.
5) Po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně.

Preventivní ošetření proti plísním:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450 ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač a obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně.
Není nutná čekací prodleva po ošetření. Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.

Frekvence aplikací:
Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.

Upozornění:
Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory.
Naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění.
Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním. Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub.

Skladování:
Skladujete v suchu při pokojové teplotě 15–25˚C a relativní vlhkosti do 40 %. Skladujte v původním, uzavřeném obalu.

První pomoc:
Při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.
Při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.
Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci. Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc.
Nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky.

Obsahuje Pythium oligandrum. Může vyvolat alergickou reakci.
Pozor! Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití.