Cement bílý 25kg

Skladem
Kód produktu:
LT106
Cena bez DPH:
596,69 Kč
Cena s DPH:
722,00 Kč
 • Hmotnost: 25 kg

Pojivo pro přípravu malt, betonů a stavebních výrobků - pro stavební účely, včetně spárování obkladů a dlažeb, příprava malt a betonů.

 

Použití:

 • jako hydraulické pojivo pro stavební účely, včetně spárování obkladů a dlažeb
 • je používán při výrobě betonových prvků prostých i armovacích, exkluzivních prefabrikovaných stavebních dílů, terasových dlažeb, bílých omítkových směsí, barevných cementů apod.

Odstín:

 • nestandardní bílý

Technické údaje:

 • portlandský cement bílý - Typ (EN 197-1) CEM I 52,5 R
 • bělost (DIN 5033)  85-88 %
 • počátek tuhnutí (EN 196-1)  100 minut
 • doba tuhnutí      (EN 196-1)  140 minut
 • pevnost v tlaku (po 2 dnech)   35-40 MPa
 • pevnost v tlaku (po 7 dnech)   57-63 MPa
 • pevnost v tlaku (po 28 dnech) 74-78 MPa
 • teplota prostředí a podkladu při aplikaci nesmí klesnout pod + 5 °C

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním záření