Ceresit CS 11 Express akrylový tmel 280ml

Skladem
Kód produktu:
LT541
Cena bez DPH:
49,59 Kč
Cena s DPH:
60,00 Kč
  • Hmotnost: 280 ml

CS 11 Express je jednosložkový těsnicí tmel na bázi akrylátové disperze přetíratelný po 10 minutách. CS 11 Express je nelepivý tmel pro vnitřní a venkovní spoje s malými pohyby.

 

Vlastnosti:

  • ––Přetíratelný po 10 minutách
  • ––Snadno použitelný / velmi dobré aplikační vlastnosti
  • ––Dobrá přilnavost k mnoha podkladům bez základního nátěru, jako je beton, dřevo apod.
  • ––Dokonce i vazby na vlhké, savé podklady bez základního nátěru
  • ––Prakticky bez zápachu
  • ––Vysoká odolnost
  • ––Bez rozpouštědel

Oblasti použití:

Akrylový tmel Ceresit CS 11 Express je určen pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, dřevu. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Je velmi vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou. Ceresit CS 11 Express má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyrén. Jeho použití se doporučuje k vyplnění spár mezi rámy a izolačními deskami při zateplování budov. Ceresit CS 11 Express může být aplikován v interiéru i exteriéru, ale pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost. Čerstvě aplikovaný materiál je odolný povětrnostním vlivům. Zaschlý tmel je možno přetírat barvami, nebo přestěrkovat. Akrylový tmel CS 11 nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár nebo „pracujících“ trhlin. Nedoporučuje se použití v místech trvale zatížených vlhkostí.

Příprava podkladu:

Akrylový tmel Ceresit CS 11 Express nanášejte na podklady lehce vlhké (ne mokré), zbavené přísad ovlivňujících přídržnost jako tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte. Spáry a okraje trhlin nebo prasklin očistěte a rozšiřte tak, aby jejich rozměr činil min. 5 x 5 mm. Tloušťka vyplnění spáry by měla být stejná s její šířkou, (min. však 5 mm). Okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků tmelu z okolí.

Zpracování:

Z kartuše CS 11 odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr. Kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny. V průběhu 15 minut okolí spáry lehce navlhčete čistou vodou. Stěrkou namočenou ve vodě, tahem v jednom směru, přebytečný materiál odstraňte. Při použití lepicí pásky ji ihned po přehlazení odstraňte. Čerstvý tmel smyjte vodou. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Při delším přerušení prací našroubujte uzávěr na špičku aplikačního nástavce. Při opětovném použití odstraňte vytvrzený materiál z aplikační špičky. Otevřená balení doporučujeme zpracovat v co nejkratším čase.

Nepřehlédněte:

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Za jiných klimatických podmínek přihlédněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vytvrzení materiálu. Zabraňte vniknutí do očí. Při práci zajistěte větrání. Chraňte před dětmi!

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 10 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Základní vlastnosti výrobku jsou uvedené v příslušném prohlášení o vlastnostech. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

Technické údaje:

Báze: akrylová disperze
Vzhled: pasta
Hustota: 1,56 g/cm3
Teplota zpracování: od + 5°C do + 40°C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 10 min
Doba vytvrzení: cca 5 mm v průběhu 10 dní
Šířka spáry: od 5 do 30 mm
Roztažnost: < 40 %
Mechanické vlastnosti při roztažení podle skleněné desky: roztažnost při teplotě +23 ºC ≥ 25 %
Změna objemu: ≤ 25 %
Odolnost proti odplavení:
- při teplotě +5 °C: ≤ 3
- při teplotě +50 °C: ≤ 3
Tepelná odolnost: od –30 °C do +80 °C
Vydatnost balení:
- spára 6 x 6 mm: cca 15 m
- spára 10 x 10 mm: cca 3 m
- spára 20 x 20 mm: cca 1,5 m

Skladování:

Do 18 měsíců od data výroby při skladování v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech, při teplotách vyšších než +10 °C.