Ceresit CS 15 Express sanitární silikon 280ml

Skladem
Kód produktu:
LT542
Cena bez DPH:
113,22 Kč
Cena s DPH:
137,00 Kč
  • Hmotnost: 280 ml

CS 15 Express je univerzální silikonový acetoxy tmel, odolný vůči plísním.

 

Vlastnosti:

  • ––Odolný vůči plísním, ozónu, UV záření, extrémním teplotám, povětrnostním vlivům a stárnutí
  • ––Rychlé vytvrzení, voděodolný již po 2 hodinách
  • ––Snadné vytlačování
  • ––Hladký a lesklý vzhled, který doplňuje glazované keramické dlaždice
  • ––Voděodolný
  • ––Vysoká pevnost
  • ––Vynikající odolnost proti smršťování, praskání a odbarvení
  • ––Okamžitá adheze na sklo, keramiku, sklo, lakované povrchy a eloxovaný hliník
  • ––Bez rozpouštědel

Oblasti použití:

Ceresit univerzální silikonový acetoxy tmel je jednosložkový silikonový těsnicí prostředek, který vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Je vhodný pro hygienické nebo jiné konstrukční utěsňování, kde je vyžadována odolnost proti plísním. CS 15 EXPRESS má dobrou přídržnost k nejrůznějším neporézním podkladům, jako jsou sklo, glazované keramické dlaždice, eloxovaný hliník a kov. Nepoužívejte CS 15 EXPRESS pro lepení zrcadel a akvárií a k tmelení spár obkladů a dlažby z přírodního kamene (např. mramor, granit). V tomto případě zvolte speciální silikon na přírodní kámen. Nepoužívejte CS 15 EXPRESS na polyethylen a PTFE (Teflon®) a na citlivé povrchy (např. měď, mosaz, olovo, stříbro), které mohou reagovat s kyselinou octovou, která se uvolňuje během vytvrzování. Není doporučeno používat CS 15 EXPRESS na asfaltové podklady na bázi přírodního kaučuku nebo chloroprenu a na materiály, které mohou časem uvolňovat určité komponenty (butylový tmel, EPDM, kaučuky, polychloropreny atd.). CS 15 EXPRESS by neměl přijít do styku s potravinami.

Příprava podkladu:

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené látek ovlivňujících přídržnost, jako jsou tuky, prach, zbytky starých tmelů nebo jiných materiálů musí být zcela odstraněny. Neporézní povrchy (hliník, sklo) by měly být očištěny vhodným rozpouštědlem (alkohol nebo ředidlo). Okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků silikonu z okolí spár.

Zpracování:

Z kartuše CS 15 EXPRESS odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr. Kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny. Ihned po nanesení silikonu spáry lehce navlhčete vodou s malým množstvím mýdla nebo mycího prostředku a vyhlaďte povrch vhodným nástrojem. Následně odstraňte zakrývací pásku a vyhlaďte případné nerovnosti. Doba vytvrzení závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a na rozměrech spáry. Nízké teploty a nízká vlhkost vzduchu nebo velké rozměry spáry dobu vytvrzení prodlužují. Nevytvrzený tmel lze odstranit suchou houbičkou nebo rozpouštědlem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Nepřehlédněte:

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jiných klimatických podmínek přihlédněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vytvrzení materiálu. CS 15 EXPRESS během tuhnutí uvolňuje kyselinu octovou. Chraňte si pokožku a oči. Při práci zajistěte větrání. Chraňte před dětmi!

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Základní vlastnosti výrobku jsou uvedené v příslušném prohlášení o vlastnostech. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

Technické údaje:

Báze: acetoxy silikon
Vzhled: Pasta
Hustota: cca 1,02 g/ml
Doba zaschnutí na povrchu: cca 14 min. (+ 23 °C / 50% vlhkost vzduchu)
Doba vytvrzení: cca 2 - 3 mm/24h (+ 23 °C, 50% vlhkost vzduchu, rozměr spáry 20x10 mm x 3dny)
Teplota zpracování: + 5 °C až + 40 °C
Tvrdost (Shore A, DIN 53505): 22
Maximální šířka spáry: 35 mm
Změna objemu (ISO 10563): < 10%
Tepelná odolnost: - 30 to + 120°C
Modul pružnosti (100% prodl.): 0,45 N/mm2
Maximální roztažení: cca 160 %

Skladování:

18 měsíců od data výroby při skladování v suchém prostředí v originálních a nepoškozených obalech při teplotách +5 °C až +25 °C.