Ceresit CS 20 neutrální sanitární silikon 280ml

Skladem
Kód produktu:
LT543
Cena bez DPH:
122,31 Kč
Cena s DPH:
148,00 Kč
 • Hmotnost: 280 ml

CS 20 je nízko modulový, jedno komponentní, 100% neutrální (alkoxy) silikonový tmel připravený k okamžitému použití s obsahem fungicidů. CS 20 kombinuje vynikající přilnavost (včetně syntetických povrchů), neutralitu a odolnost proti plísním.

 

Vlastnosti:

 • ––100% silikon
 • ––Nízký modul
 • ––25 % schopnost pohybu
 • ––Hladký a lesklý vzhled
 • ––Vynikající odolnost vůči UV, povětrnostním podmínkám a stárnutí
 • ––Voděodolný
 • ––Skvělá přilnavost na většinu povrchů, jako jsou: keramika, smalt, čiré a vrstvené sklo (a všechny ostatní glazované povrchy), kovy, dřevo (lakované nebo nelakované), PVC, PC, PMMA, beton atd.
 • ––Vynikající přilnavost na plasty, včetně PMMA
 • ––Nekorozivní
 • –Bez uvolňování zápachu během aplikace
 • ––Odolnost proti tvorbě plísním
 • ––Dobrá odolnost vůči běžným čisticím prostředkům a mnoha chemikáliím
 • ––Vhodné pro lepení zrcadel

Oblasti použití:

 • ––Sanitární spoje: vany, umyvadla, sprchy, kuchyně... vč. syntetických materiálů
 • ––Obklady a klempířské spoje
 • ––Dilatační spáry pro tradiční stavební aplikace (fasády, panely, závěsné stěny), pokud hrozí nebezpečí vzniku plísní (severní fasády, které jsou ve stínu a vystaveny vlhkosti apod.)
 • ––Lepení a instalace zrcadel

Příprava podkladu:

Všechny povrchy musím být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Odmaštění se provádí pomocí rozpouštědla (alkohol nebo technický benzín). Pro dosažení ideálních výsledků doporučujeme před aplikací tmelu zakrýt kraje spáry pomocí lepicí pásky.

Zpracování:

Tmel je připravený k okamžitému použití přímo z originálního balení bez speciálních příprav. Obecně platí, že šířka spáry musí být >10 mm a <35 mm, zároveň by měla být šíře spáry dvojnásobkem její hloubky. Ihned po nanesení postříkejte vodou se saponátem a vyhlaďte vhodným nástrojem. Odstraňte všechny lepicí pásky před vytvořením povrchové vrstvy tmelu a zahlaďte jakékoliv jeho vyčnívající okraje. Čerstvý tmel odstraňte suchým hadříkem nebo houbičkou namočenou v rozpouštědle. Zaschlý tmel může být odstraněn pouze mechanicky (např. pomocí žiletky).

Nepřehlédněte:

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jiných klimatických podmínek přihlédněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vytvrzení materiálu. Zabraňte vniknutí do očí. Při práci zajistěte větrání. Chraňte před dětmi!

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 10 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Základní vlastnosti výrobku jsou uvedené v příslušném prohlášení o vlastnostech. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

Technické údaje:

Báze: alkoxy silikon
Vzhled: pasta
Hustota: cca 1,04 g/ml
Doba zaschnutí na povrchu: cca 14 min. (+ 23 °C / 50 % vlhkost vzduchu)
Doba vytvrzení: cca 2 - 3 mm/24h (+ 23 °C, 50% vlhkost vzduchu, rozměr spáry 20x10 mm x 3 dny)
Teplota zpracování: + 5 °C až + 40 °C
Tvrdost (Shore A, DIN 53505): cca 20
Schopnost dilatace (ISO 11600): 25%
Maximální šířka spáry: 35 mm
Změna objemu (ISO 10563): cca 6%
Tepelná odolnost: - 50 to + 120°C
Modul pružnosti (100% prodl.): 0,3 N/mm2
Obnovení při maximálním roztažení (ISO 7389-A): ~90%
Prodloužení do přetržení (ISO 8339-A): ~250%

Skladování:

Do 12 měsíců od data výroby při skladování v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech, při teplotách mezi 5°C až 25 °C.