DULUX Acryl Matt 10l

Skladem
Kód produktu:
IB245
Cena bez DPH:
576,86 Kč
Cena s DPH:
698,00 Kč
  • Hmotnost: 10 l

DULUX Acryl Matt bílá akrylátová barva.

 

Popis výrobku:

Dulux Acryl Matt je bílá akrylátová barva vysoké kvality určená pro dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů v interiéru. Barva je dostatečně viskózní, takže při aplikaci neodkapává a lehce se roztírá. Nabízí vysokou vydatnost při zachování dobré kryvosti, nátěr je otěruodolný a prodyšný pro vodní páry. V případě probarvení zdravotně nezávadnými barevnými pastami je vhodná i pro nátěry interiérů náročných na hygienu jako jsou školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami.

Návod na použití:

Příprava povrchu:
1. Povrch musí být čistý, suchý a dobře vytvrzený (omítky je nutno nechat vyzrát během 3–4 týdnů, nebo podle specifikace výrobce dané omítky, sádry, stěrky, atp.).
2. Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu a povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu.
3. Z povrchu je třeba odstranit znečištění (např. mastnotu) snižující přilnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem.
4. Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle a pokud nelze odstranit příčinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek.
5. Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhlaďte a nechte vytvrdit.
6. Proveďte penetraci malovaného povrchu:

  • Podklady silně nasákavé, nestabilní, prašné nebo pórovité napenetrujte přípravkem Dulux Grunt (především stěrkované části, spoje sádrokartonových desek, místa po odstranění olejových nebo křídových barev).
  • Na povrchy dříve nemalované nebo barevně nejednolité použijte navíc emulzi Dulux Acryl Matt naředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody.
  • Podklady dříve natřené disperzní barvou, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený, je možné malovat bez penetrace.

Nanášení:
Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1–2 vrstvách v intervalu 1–2 hodin. Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.
Upozornění:
Vzhledem k obsahu kaolinu ve výrobku může při aplikaci stříkáním docházet k většímu opotřebení trysek a pístu stříkacích zařízení. Tento jev je vlastností výrobku, nikoliv jeho vadou a výrobce nebere za větší opotřebení stříkacích zařízení odpovědnost. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

Doba schnutí:

Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 1–2 hodiny. Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.

Balení a barevné odstíny:

Sněhově bílá matná v baleních 3 l, 5 l, a 10 l. Možnost probarvit malířskými pastami.

Teoretická vydatnost:

Až 8–12 m2/litr v jedné vrstvě na hladkém a správně připraveném podkladu.

Čištění nářadí:

Ihned po aplikaci očistěte vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

Skladování:

Barvu lze skladovat v původním neotevřeném obalu během 1.–12. měsíce od data výroby při teplotě 5–30 °C, během 13.–24. měsíce od data výroby při teplotách 5–10 °C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

 

Technický a bezpečnostní list:

TL_Dulux_Acryl_Matt.pdf (463737)

BL_Dulux_Acryl_Matt.pdf (361806)