DULUX Classic White 5l

Skladem
Kód produktu:
IB283
Cena bez DPH:
247,93 Kč
Cena s DPH:
300,00 Kč
  • Hmotnost: 5 l

DULUX Classic White bílá akrylátová barva.

 

Použití:

Dulux Classic White je matná, zářivě bílá, akrylátová emulzní barva určená k dekorativním a ochranným nátěrům stěn a stropů v interiéru. Zaručuje velmi dobré krytí a dlouhou životnost odstínu. Mikroporézní struktura nátěru umožňuje dýchání stěn.

Vlastnosti nátěrového filmu:

  • Výsledný vzhled: Matný
  • Určení: Pro vnitřní použití.
  • Odolnost proti působení vody: Odolný proti standartní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být dlouhodobě vystaven kondenzované vlhkosti.
  • Odolnost proti působení tepla: Barva není vhodná k natírání vyhřívaných ploch, např. topení.
  • Ostatní: Je lehce roztíratelná a při nízké spotřebě umožňuje zachování dobrého krytí. Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává, což je velmi praktické v případech, kdy např. není možné přemístit anebo dostatečně zakrýt nábytek. Barva je paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat.

Teoretická vydatnost:

Až 14 m2/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.

Počet vrstev:

2 vrstvy.

Zasychání:

Nátěr je suchý na dotek po cca 2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 4 hodinách.

Barevné odstíny:

Bílá barva.

Balení:

5 litrů.

Hustota:

1,5 g/cm3.

Ředidlo:

Neředí se (produkt je připravený k použití).

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby.

Příprava výrobku:

Nepřidávejte cizí komponenty. Před použitím výrobek důkladně promíchejte.

Příprava podkladu:

Povrch by měl být kompaktní, jednotný, čistý a suchý (např., omítky lze malovat po 3-4 týdnech zrání nebo podle specifikace dané výrobcem omítky, sádry, stěrky).
1. Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu, pak povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. Nechte vyschnout.
2. Z povrchu je třeba odstranit nečistoty snižující přilnavost barvy. Znečištění umyjte vodou se saponátem. Nechte zaschnout.
3. Povrch napadený plísněmi očistěte s pomocí špachtle, a následně použij odpovídající fungicidní prostředek.
4. Nerovnosti a poškození povrchu zaplňte vhodnou stěrkou a pak vyrovnejte a vyhlaďte.
5. Proveďte penetraci malovaného povrchu:

  • Podklady nejednotné, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité napenetrujte přípravkem Dulux Grunt (týká se hlavně tmelených míst, spár sádrokartonových desek, po odstranění klihových a křídových barev atd.)
  • Podklady dříve natřené emulzními barvami, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený je možné malovat bez penetrace.

Poznámka!
Na podkladu dříve natíraném proveďte na malé ploše zkušební nátěr. Jestliže se po zaschnutí projeví nežádoucí efekt, je nutné předcházející nátěry úplně odstranit a nově připravit povrch k nátěru.

Natírání:

Podmínky natírání:
Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 oC.
Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Doporučené způsoby natírání:
Štětcem: Ideální je štětec se syntetickým vláknem.
Válečkem: Pro dokonalý výsledek doporučujeme použít váleček Dulux, váleček s krátkým vlasem o délce rouna 10–18 mm nebo jiný váleček z přírodního rouna s krátkým vlasem.
Stříkaním: Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.

Parametry vrchního (konečného) nátěru:
Barvu aplikujte ve 2 vrstvách v intervalu 2-4 hodin.
Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy.
Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.
Poznámka:
Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu.

Čištění malířského nářadí:

Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

Skladování:

Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 oC, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.

 

Technický a bezpečnostní list:

TL_Dulux_Classic_White.pdf (487136)

BL_Dulux_Classic_White.pdf (332977)