DULUX EasyCare 6,5kg

Skladem
Kód produktu:
IB273
Cena bez DPH:
606,61 Kč
Cena s DPH:
734,00 Kč
  • Hmotnost: 6,5 kg

DULUX EasyCare interiérová barva s revolučními hydrofobními vlastnostmi.

 

Použití:

Dulux EasyCare je první interiérová barva s revolučními hydrofobními vlastnostmi. Díky speciálnímu povrchu odpuzuje vodu a tekuté nečistoty a nedovolí jim proniknout hlouběji do povrchu. Dulux EasyCare je jednou z mála barev s populární matnou povrchovou úpravou, extrémně odolných proti zašpinění. Na malovaném povrchu vytváří dokonale matnou vrstvu a eliminuje případné nedostatky podkladu. Vytváří film s nejvyšší odolností proti vzniku skvrn, jejich odstranění je velice snadné. Barva Dulux EasyCare je 10x odolnější vůči otěru než běžné emulzní barvy. Splňuje požadavky nejvyšší 1. třídy otěru podle normy ČSN EN 13300.* Emulze je určena pro ochranné a dekorativní malby stěn a stropů v interiéru, zejména do prostor, kde dochází k intenzivnímu namáhání stěn (chodby, předsíně, obývací a dětské pokoje). Je vhodný také do komerčních prostor jako jsou veřejné instituce, úřady, nemocnice, školky atd. Může být použita na omítky (cementové a vápenocementové), sádrové podklady, sádrokarton, papírové a sklovláknité tapety. Nátěr je paropropustný, což umožňuje stěnám dýchat. Vhodná struktura nátěru způsobuje, že barva při malování neodkapává.
*(Dle normy ČSN EN 13300 se hodnotí úbytek nátěrového filmu po 200 cyklech otěru za mokra. Limit pro třídu otěru 1. - snížení tloušťky nátěrového filmu nesmí být větší než 5 μm. U Duluxu EasyCare bylo po 200 cyklech otěru naměřen úbytek pouze 1,3 μm.)

Vlastnosti nátěrového filmu:

  • Výsledný vzhled: Hluboký mat.
  • Určení: Pro vnitřní použití na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna.
  • Odolnost proti působení vody: Odolný proti standartní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být dlouhodobě vystaven kondenzované vlhkosti.
  • Mechanická odolnost: Odolný proti otěru suchou látkou, vysoce odolný proti opakovanému mytí vodou s přísadou čisticího prostředku a omývání jemnou štětkou anebo houbou. Výrobek je výjimečný svou extrémní odolností proti otěru.
  • Odolnost proti působení tepla: Barva není vhodná k natírání vyhřívaných ploch, např. topení.
  • Ostatní: Je lehce roztíratelná a při nízké spotřebě umožňuje zachování dobrého krytí. Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává, což je velmi praktické v případech, kdy např. není možné přemístit anebo dostatečně zakrýt nábytek. Barva je paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat. Barva je dostupná ve 45 vysoce inspirujících odstínech, které se spolu výborně kombinují. Umožňuje tak jednoduché aranžování interiérů.

Upozornění: Plná otěruodolnost barvy je dosažena až po vyzrání nového nátěru po dobu 28 dní (dle normy ČSN EN 13300). Třída otěru I. Případné nečistoty okamžitě odstraňte měkkou houbou a vodou s přídavkem prostředku na mytí nádobí.

Teoretická vydatnost:

Až 16 m2/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu. Až 40 m2 z 2,5 L balení.

Počet vrstev:

2 vrstvy.

Zasychání:

Nátěr je suchý na dotek po cca 30 minutách. Další vrstvu možno nanášet po 2 hodinách.

Barevné odstíny:

45 odstínů.

Balení:

2,5 litru.

Hustota:

1,29 g/cm3.

Ředidlo:

Neředí se (produkt je připravený k použití).

Doba použitelnosti:

4 roky od data výroby.

Příprava výrobku:

Nepřidávejte cizí komponenty. Před použitím výrobek důkladně promíchejte.

Příprava podkladu:

Povrch by měl být kompaktní, jednotný, čistý a suchý (např., omítky lze malovat po 3-4 týdnech zrání nebo podle specifikace dané výrobcem omítky, sádry, stěrky).
1. Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu, pak povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. Nechte vyschnout.
2. Z povrchu je třeba odstranit nečistoty snižující přilnavost barvy. Znečištění umyjte vodou se saponátem. Nechte zaschnout.
3. Povrch napadený plísněmi očistěte s pomocí špachtle, a následně použij odpovídající fungicidní prostředek.
4. Nerovnosti a poškození povrchu zaplňte vhodnou stěrkou a pak vyrovnejte a vyhlaďte.
5. Proveďte penetraci malovaného povrchu:

  • Podklady nejednotné, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité napenetrujte přípravkem Dulux Grunt (týká se hlavně tmelených míst, spár sádrokartonových desek, po odstranění klihových a křídových barev atd.),
  • Místo penetrace je možné pro první vrstvu použít samotný produkt Dulux EasyCare zředěný max. 15 % čisté vody.
  • Podklady dříve natřené emulzními barvami, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený je možné malovat bez penetrace.

Poznámka!
Na podkladu dříve natíraném proveďte na malé ploše zkušební nátěr. Jestliže se po zaschnutí projeví nežádoucí efekt, je nutné předcházející nátěry úplně odstranit a nově připravit povrch k nátěru.

Natírání:

Podmínky natírání:

Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 oC.
Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Doporučené způsoby natírání:

Štětcem: Ideální je štětec se syntetickým vláknem.
Válečkem: Pro dokonalý výsledek doporučujeme použít váleček Dulux, váleček s krátkým vlasem o délce rouna 10–18 mm nebo jiný váleček z přírodního rouna s krátkým vlasem.
Stříkaním: Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.

Parametry vrchního (konečného) nátěru:

Barvu aplikujte ve 2 vrstvách v intervalu 2 hodin.
Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy.
Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.
Při malování barevnými odstíny by se měla dodržovat následující pravidla:
Jednotlivé plochy (stěny, prvky, prostory) se malují pouze jednou malířskou technikou, v případě intenzivních barev nelze provádět lokální změny po zaschnutí nátěru, ale je třeba přemalovat celou stěnu.

Poznámka:
Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu.

Čištění malířského nářadí:

Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

Skladování:

Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 oC, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.


Zvolený odstín uveďte prosím do poznámky v objednávce.

 

 

Technický a bezpečnostní list:

TL_Dulux_Easycare.pdf (503753)

BL_Dulux_EasyCare.pdf (325866)