DULUX WB PRIMER základní vodou ředitelná antikorozní barva 2,5l

Skladem
Kód produktu:
BL1539
Cena bez DPH:
501,65 Kč
Cena s DPH:
607,00 Kč
  • Hmotnost: 2,5 l

Dulux WB Primer je vodou ředitelná antikorozní základová barva a mezivrstva na podklady z oceli, pozinkované oceli, litiny, hliníku, tvrdého PVC a dřeva (kromě dřeva pryskyřičného a tropického). Pro použití vně i uvnitř budov, a to jak k nátěrům nových povrchů, tak pro renovace stávajících nátěrů.

 

Popis a použití:

Dulux WB Primer je vodou ředitelná antikorozní základová barva a mezivrstva na podklady z oceli, pozinkované oceli, litiny, hliníku, tvrdého PVC a dřeva (kromě dřeva pryskyřičného a tropického). Pro použití vně i uvnitř budov, a to jak k nátěrům nových povrchů, tak pro renovace stávajících nátěrů. Typické příklady z široké škály použití: brány a ploty z kované oceli, hliníkové profily, profily z některých typů PVC (po odpovídající přípravě a testování adheze), prvky, skládající se z různých typů materiálů (např. dřevěné prvky, spojené ocelovými nebo pozinkovanými šrouby), litinové radiátory, pozinkované vnější parapety, okapy, svody nebo profilované pozinkované plechy, které se používají jako obkladové materiály na střechy a stěny. Lze využít také na nátěry nepochozích betonových ploch (naneste silnou homogenní vrstvu).

Přednosti:

  • Vysoká přilnavost
  • Rychlé schnutí
  • Antikorozní ochrana

Vlastnosti:

Vzhledem k vodní bázi výrobku, není jeho mokrá vrstva agresivní pro převážnou většinu nátěrů a stavebních materiálů. Vysoká přilnavost a pružnost akrylového pojiva dává velmi široké možnosti použití. Obsahuje vysoké množství sušiny. Možnosti využití ideální kontaktní základ (Dostatečně dlouhá doba zpracování a vynikající rozliv dávají možnost vytvářet hladké, jednotné základní nátěry pod dekorativní emaily s vysokým leskem, kde dekorativní efekt nemůže být narušen nerovností. Produkt dobře kryje a nestéká, což je důležité při ochraně proti korozi), stabilizující podklad při obnově práškových nátěrů (používaných na obkladových pozinkovaných pleších a hliníkových profilech oken. Vzhledem k množství případů a míře složitosti, je třeba proces obnovy práškových nátěrů konzultovat s technickým poradcem firmy Akzo Nobel Coating CZ a.s..) Nízký zápach (umožňuje bezpečné a příjemné použití v místnostech). Odolnost nátěru vůči teplotám do 60 °C. Umožňuje použití na radiátorech (použití při renovaci radiátorů pokrytých práškovou barvou).

Teoretická vydatnost:

  • Až 12 m2/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu

Počet vrstev:

  • 1-2 vrstvy

Zasychání:

Nátěr je suchý na dotek po 45 minutách. Další vrstvu možno nanášet po 4 hodinách.

Aplikace:

Podmínky natírání:
Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být provedeny v souladu se stávajícími podmínkami, to znamená, že při jejich použití je nutné brát v úvahu stav objektu a provozní podmínky. Vyjmenované nátěry a podklady je třeba brát jako možné příklady. Vzhledem k množství praktických podmínek je rozhodující odborné posouzení jejich vhodnosti pro zamýšlené použití.

- teplota prostředí i natíraného povrchu musí být v rozmezí +10°C až +28°C.

- relativní vlhkost by měla být nižší než 80%.

- nenatírat za vlhka (například během deště, nebo když je pravděpodobnost deště, mlhy, sněhu), za horkého odpoledne a v silném větru.

Podmínky při natírání mají vliv na délku schnutí vrstvy výrobku a na vlastnosti vzniklého nátěrového filmu.

Doporučené způsoby natírání:

- Štětec: nejlepšího výsledku se dosáhne použitím štětce se syntetickým vláknem.

- Váleček: nejlepšího výsledku se dosáhne velurovými válečky o délce rouna 5-10 mm.

- Stříkání: volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení, volbě parametrů by měly předcházet technické zkoušky.

Natírání štětcem, válečkem, stříkáním: Aplikujte 1 - 2 vrstvy barvy Dulux WB Primer, v intervalu min. 4 hodiny od aplikace předchozí vrstvy. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné a rovnoměrné množství barvy, důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Pro získání vhodné konzistence, v závislosti na způsobu natírání, je možné barvu naředit 3-5 % vody. Poznámka! Po ukončení prací větrejte do vymizení charakteristického zápachu.

Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

Čištění nářadí:

Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy. Pracovní pomůcky umyjte vodou ihned po použití.

 

Technický a bezpečnostní list:

TL_Dulux_WB_Primer.pdf (489,5 kB)

BL_Dulux_WB_Primer.pdf (327,7 kB)