EP 02 základní epoxidová barva 5 kg

Skladem
Kód produktu:
BC056
Cena bez DPH:
900,00 Kč
Cena s DPH:
1 089,00 Kč
 • Hmotnost: 5 kg

EP 02 základní epoxidová barva.

 

Použití:

Dvousložková, antikorozní, epoxidová barva s vyšším obsahem aktivního antikorozního pigmentu (zinkofosfát) je určena ke zhotovování základních protikorozních nátěrů kovových průmyslových výrobků (včetně pozinkovaných) jako jsou ocelové konstrukce, stroje a zařízení aj. Nátěr se v kombinaci s vhodným vrchním nátěrem vyznačuje vysokou odolností proti povětrnostním vlivům i proti vlivům různých chemických prostředí.

Stupeň lesku:

 • hedvábně matný

Tužidlo:    

 • EP tvrdidlo ET 02

Tužící poměr:

 • 10 hmotnostních dílů barvy : 1 hmotnostnímu dílu tvrdidla
 • předreakční doba před aplikací: min. 10 minut
 • doba zpracovatelnosti (20 oC): 4 hodiny

Teoretická vydatnost:

 • 9-11 m2/kg - suchý film 40µm

Ředidlo:

 • S6300

Podmínky aplikace:

 • teplota vzduchu: +10 oC až +30 oC
 • teplota povrchu výrobku: min. 3oC nad rosným bodem
 • relativní vlhkost vzduchu: max. 70%

Způsoby nanášení:

 • stříkáním, válečkem, štětcem

Skladování:

 • 24 měsíců v originálních obalech při teplotách +5 oC až 20 oC

 

Příprava nátěrové hmoty:

Nátěrová hmota se po otevření obalu dokonale rozmíchá. U dna obalu nesmí zůstat případná usazenina. Odváží se předem vypočtené množství nátěrové hmoty (10 dílů) a množství tužidla (1 díl). Nátěrová hmota se pomalu míchá a přidává postupně tužidlo. Míchání se provádí pomalu, aby nedošlo k vmíchání vzduchu do barvy a tvorbě bublinek. Poté se naředí na potřebnou viskozitu ředidlem S6300. Směs se ponechá 10 minut od ukončení přidávání tužidla v klidu. Natuženou směs je nutné spotřebovat do 6 hodin. Nespotřebovanou a nenatuženou barvu poté pečlivě uzavřít v těsnícím obalu.

Příprava a povrchová úprava kovového podkladu:
Na kovový povrch zbavený mastnoty, okují, korozních zplodin a prachu se aplikuje (válečkem, štětcem, vzduchovým či vysokotlakým stříkáním) barva EP 02 v 1 – 2 vrstvách. Po 1,5 nebo 3 hodinách schnutí (dle použitého tužidla) a při dosažení minimální suché vrstvy 40 µm na jednu pracovní operaci je možné aplikovat vrchní barvu typu KH 14, KH 15, PU 01, PU 06, AC 03-23. Rychlost zasychání a dosažení konečných vlastností se mění v závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce vrstvy nátěru.
Příprava a povrchová úprava pozinkované oceli a hliníku:
Povrch musí být odmaštěn a bez nečistot a zoxidovaného povrchu! Ostatní postup jako u úpravy kovového podkladu.