EUROFILLER FILLER HS dvousložkový plnič 1l

Skladem
Kód produktu:
LT318
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
462,00 Kč
  • Hmotnost: 1 l (0,8 l + 0,2 l)

EUROFILLER FILLER HS akrylátový dvousložkový plnič.

 

Použití:

  • EUROFILLER FILLER HS je akrylátový dvousložkový vysoce kvalitní vysokosušinový plnič pro většinu běžných povrchů.
  • FILLER HS zajišťuje výborný rozliv, velmi dobré vyplňovací vlastnosti a dokonalou kryvost. Rychle zasychá, dokonce i při velmi hrubé vrstvě a dobře se brousí.
  • FILLER HS lze nanášet prakticky na všechny běžné povrchy (ocel, pozink, hliník, laminát, tvrdé dřevo apod) upravené nejdříve vhodným základem a vytmelené.
  • FILLER HS vytváří kvalitní podklad, který zajistí dokonalý vzhled finální povrchové úpravy - emailu. Po naředění je aplikovatelný metodou mokrý do mokrého.
  • Na plnič je možné použít všechny běžné nátěrové systé­my. Tužidlo je součástí balení FILLER HS.
  • FILLER HS nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu:

Pro přípravu tmeleného podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch je potřeba přebrousit brusným papírem P220-P240 a musí být čistý, suchý a odmaštěný. FILLER HS neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy.

Podmínky aplikace:

Doporučená aplikační teplota je +5 až +25 °C, optimální teplota +15 až +21 °C.

Tužení:

V hmotnostním poměru: plnič FILLER HS          4 díly

                                    tužidlo HS                    1 díl

Nanášení:

Stříkací pistolí, doporučujeme stříkací trysku 1,5-1,8 mm a tlak vzduchu 0,3-0,4 MPa. Nanášejte ve 2-3 vrstvách, a každou vrstvu je nutno nechat cca 10 minut odvětrat. Výtoková doba - doporučené naředění je z Ford pohárku průměru 4 mm a teplotě 20 °C asi 20 s. Před použitím je nutné obsah plechovky dokonale roz­míchat!

Doba zpracovatelnosti:

60 minut při 21 oC, při tep­lotách nižších se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

Možnost broušení:

Plnič je možno brousit po 3 hodinách při 20 oC, nebo po 40 minutách při 60 oC. Broušení za sucha se provádí brusným papírem P400-P800. Broušení za mokra se provádí brus­ným papírem P600-P1000.

Ředidlo:

Plnič se ředí přídavkem Akrylátového ředidla (POLYKAR) maximálně do 10%, k čištění pracovních pomůcek lze použít Technický aceton nebo ředidlo C 6000.
Barevné odstíny: Bílý a šedý, dle platné ceníkové nabídky.

Vydatnost:

3-3,2 m2 z litru v suché tloušťce vrstvy 100 μm.