PATTEX FIX DECOR 400g

Skladem
Kód produktu:
LT539
Cena bez DPH:
60,33 Kč
Cena s DPH:
73,00 Kč
  • Hmotnost: 400 g

Pattex Fix Decor je montážní lepidlo pro interiér.

 

Vlastnosti:

  • –– INSTANT TACK® = okamžitá přilnavost
  • –– Bez nutnosti fixování spoje mechanickými fixačními pomůckami
  • –– Vysoce lepivý
  • –– Po vytvrzení přetíratelný
  • –– Schopnost vyplnit mezery až do 10 mm
  • –– Jednoduchá aplikace
  • –– Rychleschnoucí na savých površích
  • –– Vysoká adheze na dřevo

Použití:

Pattex FIX Decor je vhodný k lepení následujících povrchů: omítka (vnitřní), beton, pórobeton, pemza, vláknový beton, sádrokarton, sádrové desky, dřevěné materiály (například dřevotříska), polyuretanové tuhé pěny. Není doporučeno pro materiály trvale ponořené do vody.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý a zbavený prachu, mastnoty a oleje. Povrch nesmí být neustále vystavován vlhkosti. Jeden z lepených povrchů musí být savý, protože pro dosažení pevného spojení se ze spoje musí odpařit voda. V případě velmi savých povrchů, jako je sádra, MDF, dřevotříska (ne OSB) či hliněné cihly, je možné, že lepidlo zaschne příliš rychle po obvodu nánosu a vnitřní část spoje nevytvoří dostatečnou vazbu. Pro zajištění žádoucího spojení rychle absorbujících povrchů navlhčete před lepením povrch vodou z rozprašovače nebo vlhkým hadříkem. Pro povrchy neabsorbující nebo citlivé na vlhkost použijte Pattex One For All nebo Pattex FIX Extreme Total.

Zpracování:

Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy. Po každé aplikaci uvolněte spoušť pistole, aby lepidlo dále nevytékalo. Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké (do cca 15 minut), v případě potřeby během několika minut upravte polohu lepených povrchů a znovu přitiskněte. Těžké předměty zafixujte po dobu minimálně 24 hodin. Minimální tloušťka vrstvy lepidla je 1 mm. V případě lepení nesavých materiálů nesmí lepidlo tvořit větší souvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla se nesmí spojit.

Nepřehlédněte:

Zbytky lepidla odstraňte ihned pomocí vlhkého hadříku. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze mechanicky. Likvidace odpadu: Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Katalogové číslo odpadu je na vyžádání k dispozici u výrobce. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu. První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Technické údaje:

Základní materiál: Disperze
Barva: Bílá
Hustota: 1,3 g/cm3
Teplota zpracování: +10 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -20 °C až +70 °C
Otevřená doba: cca 10 min.
Konečná pevnost (DIN EN 205): 5 až 6 N/mm2
Doba vytvrzení: cca 12 hod.
Spotřeba: cca 400 g/m2
Vyplňovací schopnosti: max. 10 mm
Počáteční přilnavost: 50 kg/m2

Skladování:

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.