PATTEX FIX POWER samospoušť 250g

Skladem
Kód produktu:
LT540
Cena bez DPH:
152,89 Kč
Cena s DPH:
185,00 Kč
  • Hmotnost: 250 g

Pattex Fix Power je inovované montážní lepidlo pro interiér s vlastní spouští.

 

Vlastnosti:

  • INSTANT TACK® = okamžitá přilnavost
  • Bez nutnosti fixování spoje mechanickými fixačními pomůckami
  • Vysoce lepivý
  • Po vytvrzení přetíratelný
  • Schopnost vyplnit mezery až do 10 mm
  • Jednoduchá aplikace bez pistole
  • 360° otočný aplikátor
  • Možnost regulace průtoku lepidla

Oblasti použití:

Profesionální disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí pro veškeré interiérové použití, kdy alespoň jeden povrch je savý. Díky unikátnímu balení využitelné i bez aplikační pistole. K lepení široké škály materiálů, jako je dřevo, keramické materiály, beton, hobra, lepenka, překližka, MDF (polotvrdá lepenka), polystyren, PVC-U (neměkčené PVC), plasty, cihly, kámen apod. na podklady, jako jsou omítky (vnitřní), beton, porézní beton, pemza, vláknobeton, sádrokartonové desky, sádrové podlahy, dřevěné materiály (např. dřevotříska) a tvrdé polyuretanové pěny. Vhodné i pro lepení těžko dostupných míst. Nedoporučuje se pro aplikace namáhané častým stykem s vodou.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý a zbavený prachu, mastnoty a oleje. Povrch nesmí být neustále vystavován vlhkosti. Jeden z lepených povrchů musí být savý, protože pro dosažení pevného spojení se ze spoje musí odpařit voda. V případě velmi savých povrchů, jako je sádra, MDF, dřevotříska (ne OSB) či hliněné cihly, je možné, že lepidlo zaschne příliš rychle po obvodu nánosu a vnitřní část spoje nevytvoří dostatečnou vazbu. Pro zajištění žádoucího spojení rychle absorbujících povrchů navlhčete před lepením povrch vodou z rozprašovače nebo vlhkým hadříkem. Pro povrchy neabsorbující nebo citlivé na vlhkost použijte Pattex FIX Total (PL700) nebo Pattex FIX Extreme Total.

Zpracování:

Odstraňte červený uzávěr a odlomte plastovou pojistku (1). Otočte špičkou o 90° doleva a červeným zipem nastavte požadované dávkování (2). Aplikujte zmáčknutím červené spouště (3). Po aplikaci otočte špičku zpět o 90° a nasaďte červený uzávěr (4).Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké. 5-10 minut po aplikaci je ještě možné polohu lepených předmětů upravit.

Nepřehlédněte:

Zbytky lepidla odstraňte ihned pomocí vlhkého hadříku. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze mechanicky. UPOZORNĚNÍ: Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Při přepravě autem obalte dózu látkou a bezpečně přepravujte v kufru auta, nikdy v prostoru určeném k přepravě osob. Likvidace odpadu: Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Katalogové číslo odpadu je na vyžádání k dispozici u výrobce. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu. První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Technické údaje:

Základní materiál: Disperze
Barva: Bílá
Hustota: 1,3 g/cm3
Teplota zpracování: +10 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -20 °C až +70 °C
Otevřená doba: cca 15 min.
Konečná pevnost (DIN EN 205): 5 až 6 N/mm2
Doba vytvrzení: cca 48 hod.
Spotřeba: cca 300 g/m2
Úbytek materiálu: cca 20 %
Vyplňovací schopnosti: max. 10 mm
Počáteční přilnavost: 10-14 g/cm2
Obsah TOC: 0,31 kg/kg
Obsah VOC: 0,03 kg/kg

Skladování:

24 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.