PLESTARAN 30 proti plísním a bakteriím 6 kg

Skladem
Kód produktu:
IB297
Cena bez DPH:
252,89 Kč
Cena s DPH:
306,00 Kč
  • Výrobce: Colorlak
  • Kat. číslo výrobce: 8595689700263
  • Hmotnost: 6 kg

Otěruvzdorná, vysoce paropropustná, sněhobílá malířská barva s vápenatými minerály, účinkující proti plísním a bakteriím.

 

Charakteristika:

Interiérová malířská barva vhodná k prevenci i odstranění plísní, bakterií a dalších mikroorganismů. Má dezinfekční účinky po celou dobu své životnosti. Neobsahuje organická pojiva. Vysoce paropropustná.

Složení:

Suspenze vápenatých minerálů s trvale vysokým pH.

Vzhled:

Bílý matný, bělost 95%.

Podklad:

Omítky, sádrokarton, sádrovláknité desky, kámen, beton aj.; podmíněně lze použít na staré disperzní nátěry (nutno předem vyzkoušet na malém prostoru, pokud bude zkouška v pořádku, lze použít); není vhodný na olejové, klihové či latexové barvy, plasty, kov, hladké nesavé plochy či trvale vlhké podklady.

Oblasti a možnosti použití:

Jakékoliv interiérové prostory - kanceláře, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, čekárny, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory.

  •  prevence proti plísním
  •  zabránění tvorbě vlhkostních zón – nevhodné prostředí pro plísně
  •  aplikace i na čerstvé omítky (nesmí být viditelné mokré skvrny)

Aplikace:

Válečkem, štětkou, postřikovým přístrojem bez přístupu vzduchu. Před zpracováním dobře rozmíchejte, občasné promíchání je vhodné i v průběhu aplikace.

Ředění:

Nátěr je určen k přímému použití. Nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý, pevný, savý, zbaven mastnoty a nesoudržných starých nátěrů. Důkladně omýt staré nátěry vč. zbytků tapetového lepidla, omést pískující podklady, očistit podklady napadené plísní. Před aplikací podklad postřikovačem lehce navlhčit, nesmí však dojít k přílišnému nasáknutí podkladu vodou nebo k tomu, aby při vlhčení voda stékala po podkladu (riziko snížení přilnavosti barvy k podkladu, vzniku defektů). Lze také použít jakékoli penetrační nátěry pro snížení a sjednocení savosti.

Doba zrání:

K plné krystalizaci dojde v závislosti na tloušťce vrstvy, vlhkosti a teplotě za: 2hod (ideální podmínky), 6hod (běžné podmínky). Při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci nesmí teplota klesnout pod +5 °C. Nezpracovávat při přímém slunečním záření, extrémně vysoké vlhkosti vzduchu nebo silném větru.

Technické parametry:

Vydatnost: cca 10-12 m2/kg v jedné vrstvě
Hustota: >1,3 g/cm3
Typ pojiva: vápenaté minerály
Paropropustnost: třída V1 (vysoká)
Schnutí při 20°C/60% RH: cca 4 hodiny
Těkavé organické látky: celkově 0,19 mg/m3
Obsah netěkavých látek: v sušině ≥35% hmotnostních, ≥20% objemových
Lesk: třída G3 (mat)
Tloušťka suchého filmu: třída E1 až E2
Sd: cca 0,03 m (při DFT 50μm)
Propustnost vody v kapalné fázi: třída W0 (bez požadavku)
Přídržnost k podkladu: 0,28 MPa
Způsob porušení: 100 % odtrženo v podkladu
Přemosťování trhlin: třída A0 (bez požadavku)
Propustnost CO2: třída C0 (bez požadavku)

Skladování:

Při skladování v dobře uzavřeném originálním balení si výrobek zachovává své užitné vlastnosti min. 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout! Odsazená voda na povrchu nesnižuje kvalitu výrobku, před vlastní aplikací je potřeba důkladné promíchání obsahu.