S 2000 bílá 0100 4 l

Skladem
Kód produktu:
BL443
Cena bez DPH:
633,88 Kč
Cena s DPH:
767,00 Kč
  • Hmotnost: 4 l

Základní syntetická antikorozní barva.

 

Použití:

Základ antikorozní syntetický je určen k nátěrům kovových i dřevěných výrobků (mimo pozinkovaných) pro venkovní i vnitřní použití jako jsou konstrukce, kovové kontejnery, kryty strojů , sloupů osvětlení, zárubní, plotů apod. Je vyrobená z alkydové pryskyřice modifikované fenolem s obsahem antikorozního pigmentu a aditiv. Má velmi dobrou antikorozní a chemickou odolnost. Je vhodná jako základní nátěr s bezproblémovým přelakováním širokou škálou vrchních nátěrů syntetických, polyuretanových i vodou ředitelných. Barvu je možno aplikovat štětcem, válečkem, máčením i stříkáním.

Aplikační údaje:

Ředění pro aplikace:

  • štětec, váleček S 6006
  • máčení, stříkání S 6001

Doba schnutí, 20 °C, 40 μm

  • proti prachu 20 min
  • nelepivost 30 min
  • přelakovatelnost 120 min

Podmínky aplikace:

  • teplota vzduchu + 5 °C až + 30 °C
  • teplota povrchu výrobku min. 3 °C nad rosným bodem
  • relativní vlhkost vzduchu max. 70 %

Teoretická vydatnost (podle odstínu):

  • 14 až 18 m2/l

Příklad použití:

Příprava nátěrové hmoty:
Nátěrová hmota se po otevření obalu dokonale rozmíchá. U dna obalu nesmí zůstat žádná usazenina. Barva se naředí na potřebnou viskozitu ředidlem S 6006, S6001. Míchání se provádí pomalu, aby nedošlo k vmíchání vzduchu do barvy a tvorbě bublinek. Po otevření obalu je nutné obsah spotřebovat co nejdříve. Nespotřebovanou barvu poté pečlivě uzavřít v těsnícím obalu.
Příprava a povrchová úprava kovového podkladu:
Z kovového povrchu se pomocí drátěného kartáče nebo smirkového papíru odstraní okuje, korozní zplodiny a prach, poté se důkladně odmastí např. přípravkem Aqua CC a po dokonalém uschnutí odmašťovadla se aplikuje na povrch nátěr barvou S 2000 v 1 až 2 vrstvách. Po 3 - 24 hod. schnutí a při dosažení minimální suché vrstvy 40 μm se na povrch aplikují 1 až 2 vrstvy vrchního nátěru a to například barvou vrchní syntetickou S 2013. Rychlost zasychání a dosažení konečných vlastností se mění v závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce vrstvy nátěru