SUPRALUX FRONTAL bílá 9 l

Skladem
Kód produktu:
FB072
Cena bez DPH:
808,26 Kč
Cena s DPH:
978,00 Kč
  • Výrobce: Supralux
  • Kat. číslo výrobce: 5992457500507
  • Hmotnost: 9 l

SUPRALUX FRONTAL akrylátová fasádní barva.

 

Použití:

Supralux Frontal je akrylátová, fasádní barva, určená pro dekorativní malby cementových, vápenocementových a betonových povrchů v exteriéru. Nátěr lze použít ve vnějších prostorách obytných a veřejných budov, včetně vzdělávacích center, v průmyslových závodech, vápenocementových omítek, betonu a sádrových omítek. Správně vybraná konzistence barvy umožňuje přesné a snadné pokrytí natíraného povrchu.
Emulze Frontal je k dispozici také v počítačovém systému výběru barev Supralux.

Vlastnosti nátěrového filmu:

Výsledný vzhled:
Matný.
Určení:
Pro venkovní použití.
Odolnost proti působení vody:
- Odolává periodickému kontaktu s vodou.
- Odolává množství vlhkosti vznikající obvykle v atmosféře. Natřené povrchy nesmí být ponořeny do vody.
Mechanická odolnost:
- Dobrá přilnavost.
- Velmi dobrá odolnost (mytí vodou s přídavkem prostředku na mytí).
Chemická odolnost:
- Odolný atmosférickým vlivům.
Ostatní:
Dobrá kryvost, paropropustnost umožňující dýchání stěn.

Teoretická vydatnost:

Až 10 m2/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.

Počet vrstev:

2 vrstvy

Zasychání:

Pro jednotlivé vrstvy, při teplotě okolo +20oC a relativní vlhkosti okolo 50%, při dobrém větrání:
- povrchové schnutí – 3 hodiny
- nanesení další vrstvy – 3 - 4 hodiny
Snížení teploty a / nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.

Barevné odstíny:

  • Bílá + 120 barev z míchacího zařízení (vzorkovnice Supralux).

Hustota:

  • 1,34 g/cm3

Ředidlo:

  • Čistá voda. Max. 5% (první vrstva max. 10%).

Doba použitelnosti:

  • 2 roky od data výroby.

Příprava výrobku:

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty.

Příprava podkladu:

Povrch by měl být kompaktní, jednotný, čistý a suchý (např., nové omítky lze malovat až po jejich vyzrání, to je po 4 týdnech.
Je třeba posoudit stav podkladu připraveného k rekonstrukci, pokud je starý, zvětralý, drobí se, musí být podroben stavební expertize.
1. Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu, pak povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. Nechat zaschnout.
2. Z povrchu je třeba odstranit nečistoty snižující přilnavost barvy (mastné skvrny, plíseň). Znečištění smýt vodou se saponátem. Nechat zaschnout.
3. Povrch napadený houbami očistěte s pomocí špachtle, a následně použijte odpovídající fungicidní prostředek.
4. Nerovnosti a poškozené povrchy vyplňte vhodným tmelem.
5. Proveďte penetraci malovaného povrchu:

  • Nestabilní, zkřídovaný nebo silně savý podklad opatřete základem Dulux Grunt.
  • Savé a porézní povrchy, např. dříve nenatírané sádrové podklady, sádrové a vápenocementové omítky zpevněte základovou barvou Dulux Exterior Wall Primer.
  • Podklady dříve natřené emulzními barvami, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený je možné malovat bez penetrace.

Natírání:

Podmínky natírání:
Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +5 až +28 oC.
Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.
Nenatírat za vlhka (například během deště, sněžení nebo mlhy) za horkého dne a během větru.
Podmínky při natírání mají vliv na délku schnutí vrstvy výrobku a na vlastnosti vzniklého nátěrového filmu.
Doporučené způsoby natírání:
Štětcem.
Válečkem.
Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.
Parametry vrchního (konečného) nátěru:
Barvu aplikujte ve 2 vrstvách v intervalu 3 hodin (po zaschnutí první vrstvy).
Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy.
Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.

Čištění malířského nářadí:

Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

Skladování:

Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +25 oC, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.

 

Technický a bezpečnostní list:

TL_supralux_frontal.pdf (572334)

BL_supralux_frontal.pdf (361004)