UNIVERSAL ZÁKLAD univerzální základní antikorozní barva 4l

Skladem
Kód produktu:
BL1125
Cena bez DPH:
578,51 Kč
Cena s DPH:
700,00 Kč
  • Hmotnost: 4 l

UNIVERSAL ZÁKLAD univerzální základní antikorozní barva.

 

Popis výrobku:

Universal základ je podkladová barva na kovové díly, konstrukce, strojní součásti, střechy, ploty, vrata, savé materiály jako dřevo ošetřené vhodnou penetrací i jiné podklady. Výborná přilnavost k podkladu. Vhodné pro nátěry v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti nátěrového filmu:

Určení:
Na kov i dřevo (při správné penetraci) v interiéru i exteriéru.
Ostatní:
Antikorozní ochrana a výborná přilnavost.

Teoretická vydatnost:

14-16 m2/l v jedné vrstvě.

Počet vrstev:

1-2 vrstvy v interiéru, 2 v exteriéru.

Zasychání:

Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách.
Další vrstvu možno nanášet po 8 hodinách.
Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.

Barevné odstíny:

  • Bílá, šedá a červenohnědá.

Hustota:

  • 1,299 g/cm3

Ředidlo:

  • Neředí se.

Doba použitelnosti:

  • 5 let od data výroby.

Příprava výrobku:

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.

Příprava podkladu:

Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný, zbavený rzi, veškerých nesoudržných nátěrů a prachu. Dřevěné podklady je nutné dobře obrousit a napustit vhodným napouštědlem (pro venkovní použití např. Luxol Impregnace). Při renovačních nátěrech ověřte pevnost původního podkladu.

Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu:

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

Natírání:

Způsob nanášení:

Štětec, váleček nebo vysokotlaké stříkání Airless.

Nátěry provádějte za suchého a stálého počasí. První vrstvu nanášejte vždy štětcem. Na kovové povrchy v interiéru naneste 1–2 vrstvy, v exteriéru 2 vrstvy Universal základ. Penetrované dřevěné nebo jiné savé povrchy po zaschnutí lehce přebruste a následně naneste 1–2 vrstvy Universal základ. Po zaschnutí aplikujte vrchní nátěr, např. Universal lesk/mat, podle návodu na použití.

Upozornění:

Před natíráním povrchu již dříve natřeného jiným druhem barvy je třeba udělat zkoušku snášenlivosti s novým nátěrem.

Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Čištění malířského nářadí:

Čištění pomůcek ředidlem S 6006. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

Skladování:

Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.