THOMSIT CHEMOPRÉN NA PODLAHY 1l

Dostupnost Skladem
Kód: LT135
478 Kč
THOMSIT CHEMOPRÉN NA PODLAHY 1l
Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
Koldinova 421, Klatovy
Všechen sortiment skladem
Velký výběr zboží
Mnoho produktů skladem
Doprava od 95 Kč
Doprava od 95 Kč
V široké síti balíkoven
Precizní zabalení
Precizní zabalení
Aby vše dorazilo v pořádku

Kontaktní rozpouštědlové lepidlo s vysokou pevností. Pro celoplošné lepení podlahovin, podlepování a lepení profilů a soklových lišt.

 

Oblast použití:

Vysoce kvalitní, mimořádně pevné kontaktní lepidlo, obsahující rozpouštědla. Vhodné pro lepení a podlepování PVC krytin v pásech a dílcích, kaučukových/pryžových krytin s hladkou, broušenou zadní stranou, schodišťových a soklových profilů a linoleových krytin, korků a podlepování textilních krytin ve spojích na betonový, cementový, vystěrkovaný a jiný podklad. Vhodné pod kolečkové židle a pro podlahové vytápění. Také pro lepení na schody, stěny a strop. Není vhodné na lepení tvrzeného PVC, polyethylénu, polypropylenu, teflonu, a pěnového polystyrenu. Pozor na narušení měkčených CV krytin od rozpouštědla! Pro lepení na Thomsit FF 69 použijte jen disperzní lepidla Thomsit K 188 nebo K 188 E.

Vlastnosti:

 • bez toluenu
 • prodloužená otevřená doba
 • obsahuje rozpouštědla
 • zvláště vysoká lepivost
 • vysoká konečná pevnost
 • okamžitě zatížitelné
 • možnost upravení hustoty (ředidlem Pattex Chemoprén)
 • odolné vůči čisticím prostředkům
 • snadná zpracovatelnost a nízká spotřeba
 • skladovatelné při min +6 °C
 • krátkodobě možné přepravovat při min. 0 °C
 • vhodné pro kolečkové židle
 • vhodné pro podlahová vytápění

Příprava podkladu:

Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou Thomsit. Potěry z litého asfaltu a nesavé podklady zásadně přestěrkujte min. 2 mm silnou vrstvou vyrovnávací hmoty Thomsit. Věnujte pozornost návodům k použití, zvláště míře vyzrálosti pro pokládání. Porézní nebo příliš savé podklady a stěny je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Na podlahy zředěným Chemoprén Ředidlem v poměru 2:1 a nechat zaschnout.

Zpracování:

Lepidlo nanášejte na suchý odmaštěný a prachu zbavený podklad. Nanášejte jednostranně na větší plochu v tenké vrstvě zubovou stěrkou A2, A3 nebo válečkem a lepenou krytinu do vrstvy lepidla otiskněte tak, aby došlo ke smočení rubové strany krytiny. Při lepení korků, schodišťových profilů a soklových lišt, při lepení na stěny a strop lepidlo nanášejte oboustranně na obě lepené plochy. Před použitím lepidlo dobře promíchejte. Nanesenou vrstvu lepidla nechte cca 10 minut odvětrat, poté lepený díl přiložte a pevně přitlačte. Lepidlo musí být dokonale odvětrávané, při dotyku prstů na nich nesmí ulpět žádné zbytky lepidla! Po dosažení konečné pevnosti můžete začít s případným dalším opracováním podlahy.

Nepřehlédněte:

Doba odvětrání a otevřená doba závisejí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Se stoupající teplotou a klesající vlhkostí vzduchu se zkracují, s klesající teplotou a rostoucí vlhkostí vzduchu se naproti tomu prodlužují. Při celoplošném lepení dodržujte max. otevřenou dobu 10 - 30 minut. Při lepení soklových lišt, profilů a na savé stěny může být otevřená doba i poloviční. V takovém případě proveďte důkladný základní nátěr směsí Chemoprén Na podlahy a Pattex Chemoprén Ředidla (viz příprava podkladu) a nechte důkladně zaschnout. Na takto připravený podklad nanášejte samotné lepidlo Chemoprén Na podlahy. Lepidlo nesmí přeschnout, jinak dojde k částečnému odpadnutí lepeného materiálu! Chemoprén Na podlahy není vhodný k lepení korkových desek s PVC úpravou zadní strany (Cork – o – Plast), v tomto případě použijte Chemoprén Univerzál nebo disperzní lepidlo Thomsit K 188. Lepidlo neskladujte dlouhodobě pod teplotou +6 °C. S lepidlem nepracujte při teplotách podlahy pod +6 °C. Pokud by vlivem nízkých teplot vznikla z lepidla tuhá hmota nebo rosol, nechte při min. 20 °C volně temperovat (ne otevřeným ohněm) zpět do původního stavu. Kvalita lepidla zůstává nezměněná. Husté lepidlo je možné naředit Pattex Chemoprén Ředidlem na požadovanou hustotu. Při větším zředění nad originální konzistenci může dojít ke snížení účinku lepení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny na obalu nebo bezpečnostní listy.
Čištění: Ihned po dokončení práce s lepidlem očistěte pracovní nářadí Pattex Chemoprén Ředidlem, čerstvé skvrny na pracovním oděvu opatrně odstraňte benzínem. Zaschlé skvrny na textiliích a jiných znečištěných materiálech se dají odstranit Pattex Chemoprén Ředidlem nebo technickým benzínem.
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. Nevyvolávejte zvracení! Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí.

Technické údaje:

Barva: slonová kost
Dodávaná forma: hustá tekutina
Hustota: 0,96 g/cm3
Spotřeba: ozubení A2, A3, váleček nebo štětec 200 – 300 ml/m2
Doba odvětrávání: cca 10 min.
Otevřená doba: max. 10 - 30 min. v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu a množství naneseného lepidla
Zatížení: ihned
Konečná pevnost po nalepení po: 24 hod.
Vhodné pro kolečkové židle: ano
Tepelná odolnost pro transport a skladování: od +6 °C do +25 °C
Odolnost vůči čištění: ano
Tepelná odolnost lepeného spoje po vytvrzení: max. +70 °C
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,58 kg/kg produktu
Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,79 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: cca 11,77 % objemových
Označení dle nařízení o nebezpečných látkách: F = vysoce hořlavý Xi = dráždivý N = nebezpečný po životní prostředí

Skladování:

24 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

Doplňkové parametry

Kategorie: Lepidla
Hmotnost: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: